Deen Dayal Upadhyay Gorakhpur University

Affiliated Colleges---Sant Kabir Nagar Zone

Colleges in Sant Kabir Nagar Zone

S.No.

Name

Website Address

1

Hira Lal Ram Niwas P.G. College, Khalilabad, Sant Kabir Nagar

--

2

Govt. Mahila Degree College, Khalilabad, Sant Kabir Nagar

--

3

Janata Vaidik Degree College Mehdawal, Sant Kabir Nagar

--

4

Sri Tara Chand Degree College, (Mithana), Dhanghata, Sant Kabir Nagar

--

5

Hira Lal Ram Niwas P.G. College, Khalilabad, Sant Kabir Nagar

--

6

Krishna Paramhansh Mahavidyalya, Bashiya, Gayghar, Sant Kabir Nagar

--

7

Pt. Ambika Pratap Narain Degree College Dumari Hariharpur, Sant Kabir Nagar

--

8

Uma Maheswar Mahavidyalayaa, Bhogipur, Sant Kabir Nagar

--

9

Awadh Centre of Education for Women, Kadaja, Semriyawa, Sant Kabir Nagar

--

10

Smt. Prabha devi Mahavidyalayaa, Khalilabad, Sant Kabir Nagar

--

11

G.P.S. Mahavidyalayaa, Khalilabad, Sant Kabir Nagar

--

12

Baba Parwat Nath Mahavidyalya Parbata, Vishwnathpur, Sant Kabir Nagar

--

13

Prem Lata Mahila Mahavidyalya Achiya, Mehdawal, Sant Kabir Nagar

--

14

Pt. Surya Narayan Chaturvedi Vidhi Mahavidyalya, Khalilabad, Sant Kabirnagar

--

15

R.P. Yadav' Mahavidyalya, Mahulibazar, Sant Kabirnagar

16

A.V.R.L. Degree College Githani, Chandhar, Sant Kabir Nagar

--

17

Sri Samay Ji H.A. Mahavidyalya, Jairam Patti, Sant Kabir Nagar

18

Vidya Singh Jagannath Singh Mahavidyalya Koni (Sri Tameshwar Nath Dham) Sant Kabir

--

19

Madhav Prasad Tripathi Rajkia Mahila Mahavidyalya, Khalilabad Sant kabir Nagar

--

20

Sant Ramkrishan Pramhans Mahavidayalya, Bashiya Gaighat Sant Kabir Nagar

--

21

Shiv Shankar Chturvedi Mahavidayalya, Tungpar Sant Kabir Nagar

22

Smt. Shankar Dei Mahila Degree College Ghanghata, Sant Kabir Nagar

--

23

Sardar Patel Degree College Bargadava, Kopia Sant Kabir Nagar

--

24

Santkabir Vidyapith Mahavidayalya, Magahar Sant Kabir Nagar

--

25

Mohan Dhansira Mahavidayalya, Jungle Belhar, Sant Kabir Nagar

--

26

Sant Kabir Aacharaya Amrit Das Mahavidyalaya Maghar, Sant Kabir Nagar

27
Sant Kabir Vidyapeeth Mahavidyalaya, Maghar, Sant Kabir Nagar
28
Pt. Rajat Degree College, Majhawan, Parwata, Vishwanathpur, Sant Kabir Nagar